sobota, 24 luty 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Cele i metody pracy

Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 
 (Art. 4. Statutu)
 
Misję, cele i zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pięknie opisała Pani Krystyna Mrugalska, Prezes honorowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym: 
   Rodzice, których dzieci zostały określone jako niepełnosprawne intelektualnie, chcą tworzyć dla nich nową rzeczywistość - szanse dla najmłodszych, nastolatków, dorosłych. I chodzi tu nie o wszechogarniającą opiekę, lecz o warunki rozwoju, zarówno fizycznego, poznawczego, jak i społecznego, skierowanego ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalemu życiu wśród ludzi. Włączanie w każdej życiowej sytuacji i w każdej roli społecznej, z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia oraz tworzenie sprzyjających warunków satysfakcjonującego życia w integracji są drogą, którą rodzice chcą podążyć.  
    Jednocześnie nie zapominamy o osobach głęboko i wielorako niepełnosprawnych, których stan wymaga nawet pielęgnacji, ale przez to nie umniejsza ich potrzeby doznawania szacynku, kontaktu, miłych przeżyć i zmienności wrażeń.
   Chodzi również o to, aby każda osoba niepełnosprawna była traktowana na równi z innymi ludźmi, aby nie była dyskryminowana, aby mogła cieszyć się życiem i dzięki swej niepowtarzalnej osobowości, rozwijanym talentom oraz pracy - wnosiła swój wkład w dobro ogółu.
   Rodzice chcą również dawać szense sobie, aby móc przeżyć uczucie solidarności z innymi rodzicami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, aby znaleźć tak pożądany stan równowagi wewnętrznej, lepiej zrozumieć swoje dziecko i posiąść umiejętność mądrego wspierania go w dążeniu do bycia odrębną, radzącą sobie osobą. Także - aby lepiej organizować swoje życie i otrzymywać niezbędną pomoc i wsparcie.
   Dla wielu rodziców angażowanie się w prace Stowarzyszenia jest sposobem na przezwyciężanie cierpienia oraz obdarzanie miłością, która daje świadectwo wartości i godności człowieka bez oglądania się na jego iloraz inteligencji. Często wbrew obiegowym przekonaniom.
   Do Stowarzyszenia przychodzą także profesjonaliści, którzy mogą wnieść istotny wkład w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, a także znaleźć głęboką osobistą satysfakcję.
   Najważniejszymi jednak członkami Stowarzyszenia są same osoby niepełnosprawne intelektualnie. Niekwestionowaną wartością jest bezpośrednie formułowanie przez nich swoich potrzeb, oczekiwań, wniosków, ocen oraz reprezentowanie własnych interesów związanych zwłaszcza z jakością życia.
   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako wspólnota obywateli dobrowolnie biorąca na siebie szereg zadań leżących w kompetencjach władz publicznych, jako organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa jest cenną cząstką społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Programy i metody terapeutyczne:
 
Biblioterapia jako metoda rewalidacji   czytaj artykuł...
Ćwiczenia logopedyczne rozwijające sposoby komunikacji   czytaj artykuł...
LOGORYTMIKA z elementami psychomotoryki   czytaj artykuł...
Metoda Domana - czytanie globalne    czytaj artykuł...
Metoda Porannego Kręgu   czytaj artykuł...
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne   czytaj artykuł...
Muzykoterapia   czytaj artykuł...
Nauka samodzielności   czytaj artykuł...
Programy Aktywności Knill   czytaj artykuł...
Rozwój zabawy u dziecka z głęboką niepełnosprawnością   czytaj artykuł...
SensoPaka - polisensoryczny program stymulacyjny   czytaj artykuł...
Terapia zajęciowa   czytaj artykuł...
Terapia żywienia jako element pracy z dzieckiem niepełnosprawnym   czytaj artykuł...
Wpływ wcześniactwa na rozwój mowy i komunikacji   czytaj artykuł...
Zajęcia plastyczne - terapia przez sztukę   czytaj artykuł...
Zastosowanie terapii polisensorycznej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie   czytaj artykuł...
 
Poradniki dla Rodziców:
Twoje dziecko jest inne   pobierz artykuł w pliku PDF...
 
 

Losowe zdjęcie

39.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 677-89-18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube