czwartek, 09 luty 2023

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Program Aktywności Knill

mgr Iwona Norek, oligofrenopedagog
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

 
Autorami tej metody są Marianna i Christopher Knill. Autorzy wyodrębnili w niej dwie części - pierwszą stanowi "Dotyk i Komunikacja", drugą zaś "Programy Aktywności, Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja".
 
  Oparli się oni na założeniu, że najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra. Dotyk jest bowiem pierwszym wrażeniem, jakiego doznajemy. Od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem, bliskimi osobami. Co jest z kolei podstawą kształtowania się umiejętności komunikacji. Wczesna komunikacja między dzieckiem, a dorosłym wyraża się właśnie poprzez dotyk. Przez kontakt fizyczny rozwijają się pierwsze ludzkie emocje i nawiązany zostaje kontakt z otaczającym światem. Kontakt fizyczny ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, jego zdrowie, aktywność, a także pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 
W swoich Programach Aktywności autorzy połączyli ruch i dotyk ze specjalnie skomponowaną muzyką. Wykonując przy muzyce określone ćwiczenia, dziecko uczy się odczuwania własnego ciała i otwiera się na doznania dotykowe z otoczenia. Uczy się łączyć słyszane dźwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie uzyskujemy zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, usprawniamy koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym, rozwijamy także percepcję słuchowo- wzrokowo- ruchową. Program ten stosowany jest na zajęciach jako metoda wspomagająca, zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i grupowej. Mogą być one skutecznie stosowane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnych poziomach rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej.
 
Programy Knillów mają na celu ;
- Pobudzanie dzieci głębiej upośledzone do aktywności i współdziałania
-Wyrobienie u dziecka aktywnej świadomości rąk i ramion w różnych sytuacjach oraz rozwój świadomości pojęcia "ręka".
- Wzrost świadomości ciała wyodrębnianie jego części
- Zachęcenie dziecka do "powiązania" w różny sposób swoich rąk z własnym ciałem podczas wprowadzania pojęć: Zginanie, Wyprostowywanie rąk.
-Zwrócenie uwagi dziecka na jego dłonie i dłonie innych ludzi; rozwój świadomego pojęcia "dłoń";
 
Dłonie są szczególnie ważnym elementem komunikacji i środkiem uzyskiwania informacji ze środowiska. Przez zaciskanie i otwieranie dłoni uwaga jest skoncentrowana na tych częściach ciała, których wiele dzieci nie potrafi w pełni wykorzystać. Zaciskanie i otwieranie rąk zwraca także uwagę na ruch chwytania i wypuszczania przedmiotów.
 
- Zmniejszanie liczby zachowań autoagresywnych i zachowań stereotypowych.
- Wzrost pewności siebie i nawiązanie bardziej pozytywnych relacji z otaczającym światem
- Wzrost umiejętności określania osobistej przestrzeni podczas relacji z innymi
- Wzrost uwagi i otwartości na sygnały płynące z otoczenia
- Rozpoznawanie sygnałów i następujących po nich aktywności
- Aktywizację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 
Program Aktywności składa się z sześciu części:

Program Wprowadzający

Program Wprowadzający służy określeniu ram programowych dla tych dzieci, które są nadaktywne, bardzo małe lub mające niewystarczającą koncentrację uwagi, aby uczestniczyć w Programie I lub II. Może on także zapoczątkowywać pracę z dziećmi, z którymi trudno jest nawiązać i utrzymać kontakt.
 
Program Specjalny dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową;

Program SPH jest przeznaczony szczególnie do pracy z dziećmi, z dysfunkcją narządu ruchu lub z takimi, które potrzebują więcej czasu na wykonanie określonej czynności. Obejmuje on odpowiednie aktywności wyselekcjonowane z Programu I i II. Gdy dziecko jest zapoznane z tym Programem, możemy przystąpić do zastosowania Programu I i II zamiennie z Programem SPH. Podczas realizacji pierwszych dwóch programów, pomiędzy aktywnościami powinny być wprowadzone przerwy. Bardzo ważne jest, aby mówić wyraźnie o każdej aktywności, używać starannie w sposób wrażliwy i zróżnicowany swojego głosu, aby skoncentrować i wzmocnić uwagę dziecka. Postępując w ten sposób, można stworzyć podstawy, dzięki którym aktywna komunikacja i znaczące używanie języka przez dziecko mogą stopniowo wzrastać.
 
Program Pierwszy:

W programie pierwszym koncentrujemy się na ćwiczeniach górnej partii ciała.
 
Program Drugi:
 
W programie drugim koncentrujemy się na ćwiczeniach dolnej partii ciała Do wykonywania czynności opisanych w Programach I i II używane są różne części ciała w różny sposób. Numer Programu nie wskazuje na porządek, w którym powinny być zastosowane. Należy tutaj pamiętać o potrzebach dzieci, które są różne i dla niektórych z nich Program II może być lepszy.
 
Program Trzeci:
 
Program ten wymaga od uczestnika większej sprawności i koordynacji ruchowej, a także uwagi. Po wprowadzeniu Programu III nadal możemy realizować pierwsze dwa Programy, ale wówczas należy wymagać od dziecka, aby było bardziej uważne i samodzielne.
 
Program Czwarty:

Program IV jest najtrudniejszy ponieważ wymaga on już odpowiedniego poziomu świadomości ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji i społecznej wrażliwości. Program ten powinien być używany na poziomie najbardziej zaawansowanym, niezależnie od stosowania innych programów lub jako uzupełnienie ich i rozwinięcie
Ważnym elementem tych ćwiczeń, o których nie należy zapominać, to ich społeczny aspekt, ćwiczenie wspólnie z grupa stanowi wartość samą w sobie, pozwala na czerpanie radości ze wspólnego, równoczesnego wykonywania zadań.
 
Zajęcia Grupowe - I Program Aktywności Knill

       
001     002
 
Zajęcia indywidualne - II Program Aktywności Knill
 
 003
 
 
   Najważniejszym przeznaczeniem tych ćwiczeń jest rozwinięcie świadomości ciała, pomoc w doświadczaniu jego jako jedności, wspomaganie rozwoju wyobrażenia ciała, nawet wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do używania go w sposób aktywny.
 
Świadomość ciała
 
 
004    005 
  
    
   Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich rąk, ust, nóg, ramion, stóp, i całego ciała podczas codziennych czynności takich jak: jedzenie, ubieranie się, zabawy i komunikacji z innymi. Dlatego też programy te pozwalają na wykorzystywanie tych poleceń jakie tam występują w codziennych czynnościach. Dzięki czemu pozwala to naszym wychowankom na usamodzielnienie się w przyszłości.
 
Nauka samoobsługi
       
006   007
     
008   009
       
   "Podstawowym ich założeniem jest stwierdzenie, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności nabywania, organizowania i wykorzystania wiedzy o sobie. Zależy on zatem również od sposobu, w jaki ludzie zaznajamiają się ze swoim ciałem i uczą się jak go używać".
 
Zajęcia ekspresyjne
       
010     011

   Podczas pracy wychowawczo-dydaktycznej i rewalidacyjnej - wychowawczej w OREW bardzo często wykorzystujemy program Knill'ów. Nie stanowią one oddzielnego bloku działań rewalidacyjnych lecz są ciekawym urozmaiceniem realizowanego zajęcia zarówno w grupie jak i podczas pracy indywidualnej.
   W naszej placówce każde dziecko niepełnosprawne objęte jest programem Knill'ów "Dotyk i komunikacja" oraz "Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja". Są sekwencją ruchów angażujących poszczególne części ciała w rytm muzyki. Dany ruch trwa chwilę, wkrótce potem zapowiadany jest kolejny, tak aby dziecko skojarzyło i rozpoznawało poszczególne sekwencje ruchowe. Po każdym programie jest odpoczynek odbywający się często przy spokojnej muzyce. To bardzo ważny moment, ponieważ uczy wychowanka relaksacji, głębokiego oddychania i wyciszenia się.
   Warunki, w których ćwiczymy wzbudzają u dzieci poczucie bezpieczeństwa, spokój, skupienie a jednocześnie zapewniają dobrą zabawę. Do prowadzonych ćwiczeń należy m.in. kołysanie, głaskanie, klaskanie, pocieranie dłoni, wymachiwanie rękami, leżenie na plecach, przewracanie się. Pobudzają one całą sferę sensomotoryczną dziecka, rozwijają jego procesy poznawcze, zachęcają do podejmowania wysiłku. Realizacja programów Knill'ów to bardzo ważne momenty dla dziecka w czasie pobytu w ośrodku. Świadczy o tym ich zaangażowanie na miarę możliwości psychofizycznych oraz postępy, które czynią.
   W opinii wielu terapeutów, specjalistów wykorzystywanie metody Knill przynosi duże efekty. Jest ona szczególnie pomocna przy nauce schematu ciała, uświadamiania sobie jego odrębności poprzez tworzenie relacji ja-otoczenie. Pomoc terapeuty, a nie wyręczanie umożliwia dziecku stanie się sprawcą wykonywanych czynności, a także przyczynia się do kształtowania praksji. Zmniejsza liczby zachowań autoagresywnych stereotypowych. Stanowi ponadto podstawę pozwalającą dziecku opanować coraz bardziej złożone umiejętności konieczne do codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju.
 
 

Losowe zdjęcie

10.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 677-89-18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube