piątek, 27 styczeń 2023

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Muzykoterapia

mgr Agnieszka Wątróbska, oligofrenopedagog
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

"Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta, klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra- i interpersonalną a w konsekwencji lepszą jakość życia".
 
Techniki muzykoterapii przyczyniają się do poprawy orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Muzyka rozwija funkcje słuchowo-kinestetyczne, sprzyja nawiązaniu kontaktu werbalnego i niewerbalnego. Daje możliwość okazywania emocji. Słuchanie muzyki uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa, wyzwala radość. Bardzo przydatnym i polecanym do wykorzystania jest opisany przez prof. M. Kieryła Mobilny Model Rekreacji Muzycznej - to układ zróżnicowanych pod względem formy ćwiczeń ruchowych, oddechowych i wyobrażeniowych przy muzyce. Każde z nich stymuluje do innego typu aktywności. Według tego modelu sesję terapeutyczną tworzy pięć wiążących się ze sobą etapów: "odreagowanie", "zrytmizowanie", "uwrażliwienie", "relaksacja", "aktywizacja" - w skrócie - OZURA. Mają one charakter mobilny, gdyż w zależności od potrzeb "leczniczych" można zmieniać ich kolejność, powtarzać je, lub w zależności od sytuacji, redukować. Każda faza spełnia odrębną rolę terapeutyczną.
 
Muzykoterapię wykorzystuje się w celu:
 
- Ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć
- Osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji
- Nauki odpoczynku i relaksacji
- Usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych
- Uwrażliwienia na muzykę i przyrodę
- Wzmocnienia i ułatwienia rehabilitacji, procesu leczenia
- Poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych.
 
Funkcje muzykoterapii:
 
- Adaptacyjna
- Fizjoterapeutyczna
- Psychoterapeutyczna
- Rozwojowa
- Wychowawcza
- Poznawczo- stymulacyjna
- Kreatywna
- Rekreacyjno-ludyczna
- Integracyjna
- Readaptacyjna
- Diagnostyczna.
 
Formy muzykoterapii:
 
-receptywna - słuchanie muzyki, polega na "wysłuchiwaniu celowo i odpowiednio dobranych utworów muzycznych w sposób swobodny lub zadaniowy, a następnie na przedyskutowaniu w grupie doznanych podczas wysłuchiwania utworów własnych przeżyć"(M. Kopacz)
-aktywna - wykorzystywanie instrumentów oraz śpiewanie. Realizowane są tematyczne zajęcia instrumentalne, umożliwiające wyrażenie takich emocji , jak gniew czy smutek.
 
Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływzarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. Nadrzędnym celem muzykoterapii jest pomaganie klientowi w aktualizowaniu pełnego potencjału ludzkiego, a nie rozwijanie muzycznych sprawności. Jest to proces leczenia muzyką, aby żyć.
 
Drama
 
Drama - to kolejna dziedzina arteterapii, która przez improwizowane wchodzenie w role sprzyja kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości.
   Istotą dramy jest poszukiwanie rozwiązań zasygnalizowanych problemów przy użyciu technik teatralnych. Nauczyciel pracujący tą metodą posługuje się środkami scenicznymi (np. gest, ruch, mimika, intonacja, napięcie dramatyczne) jednakże, nie służą one budowaniu przedstawienia, lecz p samodzielnemu zdobywaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu postaw życiowych. Celem nadrzędnym tej formy jest odkrywanie przez ich uczestników prawdy o sobie i innych, poznawanie rzeczywistości i rządzących nią praw w wyniku twórczych działań w sytuacjach fikcyjnych. Uczniowie biorący udział w takich zajęciach czują się jednak bezpieczni, gdyż rola im powierzona pełni funkcję maski, która chroni ich przed ujawnianiem siebie wprost, a jednocześnie pozwala bezboleśnie zdobywać doświadczenie, bez ponoszenia rzeczywistych konsekwencji podejmowanych decyzji, co nie byłoby możliwe w realnym życiu.
   Elementy muzykoterapii i dramy z powodzeniem są wykorzystywane w przedstawieniach. Pozwalają na pokazanie się na scenie bez konieczności zapamiętywania trudnych scenariuszy, które w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami muszą być dostosowane do ich umiejętności, aktualnego stanu zdrowia oraz samopoczucia.
 
001     004
 
002    003 
 
 005   006 
 
 

Losowe zdjęcie

50.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 677-89-18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube