piątek, 27 styczeń 2023

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Tendencje w pedagogice specjalnej

W dniach  26-27 października 2016 r. odbyła się I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej, na temat: Aktualne konteksty aktywności i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością. Organizatorem Konferencji był Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

Konferencja została objęta patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN JM REKTORA Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Po uroczystym otwarciu Konferencji i powitaniu przybyłych  gości rozpoczęła się część merytoryczna spotkania: prezentacja dorobku naukowego zaproszonych znakomitości ze świata nauki. Z dumą możemy się pochwalić, że w grupie organizacyjnej i koordynującej konferencję była nasza Pani Dyrektor dr Beata Gumienny.
W przerwie konferencji zapoznać się można było ze stoiskiem, na którym wystawione były prace podopiecznych Stowarzyszenia.

Wykłady przeprowadzali:
- Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski, Społeczny model niepełnosprawności – geneza, istota, kontrowersje.
- Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko, O niepełnosprawności inaczej.
- Prof. zw. dr hab. Marzena Zaorska, Aktywność społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych wzrokowo – możliwości i ograniczenia.
- Prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, Strategie rozwiązywania konfliktów przez osoby z niepełnosprawnością.
- Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Sytuacja rodziców dzieci z niepełnosprawnością w kontekście wypalenia się sił.
- Prof. UW, dr hab. Grażyna Dryżałowska, Status dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.
- Prof. zw. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Dr Renata Kołodziejczyk, Dr Aleksandra Borowicz, Udział Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL w przemianach edukacji osób z uszkodzeniami słuchu.
- Prof. APS dr hab. Bernadeta Szczupał, Prawa pacjenta z niepełnosprawnością do poszanowania jego godności – wybrane dylematy w sytuacjach granicznych.
- Prof. UP, dr hab. Adam Mikrut, Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
- Prof. UP, dr hab. Piotr Majewicz, Zachowania twórcze i odtwórcze osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości.
- Prof. KAAFM, dr hab. Joanna Konarska, Aktywność kulturalna młodzieży niewidzącej.
- Dr hab. Piotr Gindrich, Wsparcie edukacyjne młodzieży gimnazjalnej a jej postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD.
- Prof. UPH, dr hab. Leszek Ploch, Folklor ludowy w percepcji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dr hab. Monika Parchomiuk, Starzenie i starość w doświadczeniach kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.
- Prof. UR, Dr hab. Krystyna Barłóg, Niepełnosprawność jako wyzwanie do aktywności i zrozumienia sensu.
- Dr Monika Zima-Parjaszewska, Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami w praktyce polskiej - dylematy i wyzwania.

II Dzień Konferencji to obrady w Sekcjach

SEKCJA I: WSPARCIE WCZESNOROZWOJOWE DZIECI NA TLE AKTUALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH
Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, dr Izabela Marczykowska
- Dr Anna Banasiak, Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci.
- Dr Krystyna Moczia, Rola rodzinnego domu dziecka w działaniach wczesnego wspomagania rozwoju bliźniąt z afazją motoryczną.
- Dr Ewa Gawlik, Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju względem dzieci z głęboką niepełnosprawnością.
- Dr Małgorzata Półtorak, Wczesne rozpoznanie symptomów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu.
- Dr Aneta Lew-Koralewicz, Zachowania trudne a satysfakcja z życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
- Dr Izabela Marczykowska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – konteksty praktyczne w obszarze autyzmu.

SEKCJA II: DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
Moderatorzy: Prof. UP, dr hab. Piotr Majewicz, dr Beata Gumienny
- Dr Jerzy, Mgr Maria Flanczewska-Wolny, Nauczyciel wspomagający ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
- Dr Alicja Kubik, Komponenty i uwarunkowania gotowości szkolnej współczesnych sześciolatków.
- Dr Szymon Godawa, Gestalt a pedagogika specjalna.
- Dr Agnieszka Łaba-Hornecka, Uspołeczniająca rola pacynek w nauczaniu dzieci w szkołach specjalnych.
- Mgr Joanna Jankowska, Rola stymulacji dotykowej w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
- Mgr Agnieszka Koryl, Psychopedagogiczna jazda konna jako uniwersalne narzędzie terapeutyczne.

SEKCJA III: KONTEKSTY AKTYWNOŚCI I UCZESTNICTWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Moderatorzy: Prof. UW, dr hab. Grażyna Dryżałowska, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak
- Dr Joanna Leśniak, Zachowanie jako wyznacznik funkcjonowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
- Dr Joanna Godawa, Natura, sztuka, komunikacja czyli o wspomaganiu rozwoju osób z niepełnosprawnością.
- Mgr Małgorzata Grabowska, Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych.
- Mgr Magdalena Bednarska, Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym, a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością.
- Mgr Izabella Gałuszka, Mgr Agnieszka Ochman, Mgr Magdalena Pasteczka, Trening umiejętności spędzania czasu wolnego na przykładzie działalności środowiskowego domu samopomocy.
- Mgr Katarzyna Pająk, Mgr Monika Masłowska, Obraz idealnego partnera w oczach młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, zagrożoną niedostosowaniem społecznym i w normie intelektualnej.
- Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak, „Głuche” rodzicielstwo. Osoby z wadą słuchu w roli rodziców – wybrane problemy.
- Dr Aleksandra Mach, Nastoletnie macierzyństwo dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną.


SEKCJA IV: DOROSŁOŚĆ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA
Moderatorzy: Prof. UP, dr hab. Adam Mikrut, dr Aleksandra Mach
- Dr Aneta Rejman, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle prawa polskiego.
- Dr Marlena Duda, Dr Boczkowska Magdalena, Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności.
- Dr Anna Steliga, Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o niepełnosprawności, a boimy się zapytać – obraz osoby z niepełnosprawnością w odbiorze społecznym Rzeszowian.
- Dr Anna Gutowska, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – komunikat z badań.
- Mgr Grażyna Aondo-Akaa, Motywacja i poziom altruizmu wolontariuszy wspierających społeczną aktywność młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową.
- Student Janusz Kawa, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych UR w trosce o lepsze jutro osób z niepełnosprawnością.
- Dr Beata Gumienny, Asystent i jego znaczenie w kształtowaniu kompetencji społecznych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu reprezentowały mgr Agnieszka Wnorowska oraz mgr Marta Wiarska prezentujące program stymulacji dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Program  powstał we współpracy z rodzicami  z Grupy Wsparcia oraz specjalistami pracującymi w OREW w Przemyślu: „Czarno-białe” – program stymulacji polisensorycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i udział w Konferencji. Przytaczając słowa  Prof. UP, dr hab  Piotra Majewicza stwórzmy możliwość żywego „uczenia się Pedagogiki, a nie o Pedagogice”.

Losowe zdjęcie

23.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 677-89-18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube